Kierunki

Kursor

> Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych - DARMOWE!

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych - DARMOWE!

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET!

Liceum ogólnokształcace dla Dorosłych to rozwiązanie dla tych, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołe zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Liceum jest darmowe!!!

Przedmioty nauczania w 3-letnim cyklu kształcenia:

- język polski

- język obcy

- matematyka

- historia

- biologia

- geografia

- fizyka

- chemia

- wiedza o społeczeństwie

- podstawy przedsiębiorczości

- informatyka

- przyroda

System: zaoczny  (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową mają możliwość skrócenia nauki zaczynając naukę od III semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej