Kierunki

Kursor

> Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET!

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

Zawód asystentki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na zatrudnienie w zawodzie asystentki stomatologicznej.

Po zakończeniu nauki absolwenci potrafią:

- przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty

- przygotować pacjentów do zabiegów stomatologicznych

- rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w lecznictwie stomatologicznym

- obsługiwać sprzęt diagnostyczny w gabinecie stomatologicznym

- wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne

- pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk

- prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych

Nauka trwa 1 rok i kończy się uzyskaniem możliwości przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb kształcenia:

Tryb stacjonarny: zajęcia od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

- Podstawy przedsiębiorczości

- BHP

- Podstawy działalności gospodarczej

- Język obcy zawodowy

- Propedeutyka zdrowia

- Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

- Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

- Organizacja ochrony zdrowia

- Język migowy

- Technologie informatyczne

- Pracownia zasad i technik pracy asystentki stomatologicznej

- Działalność profilaktyczno-lecznicza

- Praktyka zawodowa (160 h)

Kierunek Płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej