Kierunki

Kursor

> Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET!

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych.

Wykształceni przez nas absolwenci szkoły policealnej kierunku opiekunka dziecięca posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

- żłobkach;

- przedszkolach;

- domach małego dziecka;

- sanatoriach;

- dziecięcych oddziałach szpitalnych;

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- środowisku domowym dziecka.

Przedmioty realizowane na tym kierunku:

- Podstawy przedsiębiorczości

- BHP

- Podstawy działalności gospodarczej

- Język obcy zawodowy

- Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

- Propedeutyka zdrowia

- Organizacja ochrony zdrowia

- Język migowy

- Technologie informatyczne

- Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

- Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

- Teoria wychowania artystycznego

- Teoria wychowania muzycznego

- Pracownia pielęgnacji dziecka

- Pracownia wychowania dziecka

- Wychowanie dziecka poprzez literature i muzykę

- Wychowanie artystyczne dziecka

- Praktyka zawodowa (160 h) na I i II semestrze

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40 lub zaocznym w piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40.

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej