Kierunki

Kursor

> Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik usług kosmetycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej oraz udzielania porad kosmetycznych;
2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na twarzy, szyi i dekolcie;
3) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała, dłoni i stóp;
4) zarządzanie gabinetem kosmetycznym.

Technik usług kosmetycznych: absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Praca: Zawód stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Zawód daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które wśród najlepszych absolwentów tego właśnie kierunku poszukują kadry. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

- język obcy w kosmetyce

- podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

- kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

- kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

- podstawy przedsiębiorczości

- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i deklotu

- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

- praktyka zawodowa

System: zaoczny (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.61*. odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62**. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

A.61*. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62**. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Obecne czasy wymuszają na nas co raz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny, z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w Polsce i na świecie, dlatego Technik usług kosmetycznych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i samych uczniów, którzy chcą się rozwijać w tym kierunku. Zachętą do kształcenia się w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz dotacje unijne, które to umożliwiają. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, działach kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec). Uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Według prognoz ekspertów z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, w 2020 r. w Warszawie największy popyt będzie na pracowników w usługach osobistych (m.in. kosmetycznych).

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej