Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

Technik masażysta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik masażysta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywanie masażu w medycynie;
2) wykonywanie masażu sportowego;
3) wykonywanie masażu w kosmetyce i profilaktyce;
4) prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta: wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem różnych form i technik masażu.

Praca: przychodnie rehabilitacyjne, szpitale, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, SPA, kluby sportowe itp.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- podstawy przedsiębiorczości

- BHP

- podstawy działalności gospodarczej

- język obcy zawodowy

- podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

- pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia

- propedeutyka zdrowia

- organizacja ochrony zdrowia

- język migowy

- technologie informatyczne

- teoretyczne podstawy masażu

- anatomia z fizjologią

- zarys fizjoterapii

- wybrane zagadnienia kliniczne

- pracownia masażu

- diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

- metodyka masażu sportowego

- metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

- organizacja i stosowanie masażu leczniczego

- praktyka zawodowa


Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

System stacjonarny wieczorowy (od poniedziałku do środy w godz. 16:00-20:40) lub weekendowy (piątki od 16:00 do 20:40 i soboty od 8:00 do 17:40)

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje  ustala Ministerstwo  Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających. Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności. Masażyści mogą zostać zatrudnieni w różnego rodzaju gabinetach kosmetycznych, salonach urody czy centrach odnowy biologicznej, a także w punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne. Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego i postawić na masaż sportowy. Sportowcy biorący regularnie udział w zawodach, często korzystają z usług masażysty zarówno podczas treningu przygotowującego ich do rywalizacji konkursowej, jak także tuż przed startem i po nim. Jeśli zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, możemy stać się zawodowym masażystą sportowym. Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu. Sposobem na otrzymanie zatrudnienia jest stworzenie sobie miejsca pracy, czyli rozpoczęcie własnej praktyki. Jeśli więc naprawdę chcemy być masażystami, na pewno znajdziemy dla siebie miejsce na rynku pracy.

Kierunek płatny

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej