Kursy

Kursor

> Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Program 12 godzinnego szkolenia obejmuje:

1. Badanie wstępne oraz ocena świadomości osoby poszkodowanej

2. Bezpieczeństwo własne oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3. Szybkie badanie urazowe

4. Wsparcie psychiczne oraz zabezpieczenie termiczne

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zgodnie z algorytmem BLS

6. Wykorzystanie do działań defibrylatora automatycznego AED

7. Stany nagłe urazowe

8. Stany nagłe nieurazowe

9. Przygotowanie poszkodowanego do transportu lub ewakuacji, wykorzystanie deski ratowniczej.

 Cena 120 zł


ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej