Kursy

Kursor

> Kadrowo-płacowy

Kadrowo-płacowy
Uczestnicy kursu  podczas zajęć poznają zasady prowadzenia spraw pracowniczych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas kursu omówione zostaną kwestie płac oraz program PŁATNIK.
Zakres tematyczny 50 godzinnego  kursu obejmuje:
 
1. Podstawy prawne zawierania umów o pracę:
 
2. Organizacja pracy działu personalnego
 
3. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
 
4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia
- dokumentacja płac
- wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
- obliczanie urlopu wypoczynk.(ekwiwalent za urlop), okolicznościowego, nieobecności płatne
- obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich
- obliczanie zasiłków z budżetu państwa
- świadczenia na rzecz pracowników
5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
 
6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  z ZUS
 
7. Obsługa programu "Płatnik"
 
 
Cena 500 zł przy 5 osobach
Cena 400 zł powyżej 5 osób

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej