Kursy

Kursor

> Księgowy początkujący

Księgowy początkujący
Jeżeli intresuje Cię zawód księgowego lub chciałbyś poznać lepiej zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości.
 
 
 
Zakres tematyczny 55 godzinnego kursu obejmuje następujące zagadnienia:
 

1. Pojęcia wstępne z rachunkowości.

2. Wybrane elementy sprawozdania finansowego.

3. Charakterystyka aktywów i pasywów.

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.

5. Dowody księgowe.

6. Księgi rachunkowe.

7. Ewidencja operacji bilansowych.

8. Ewidencja operacji wynikowych.

9. Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej.

10. Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej.

11. Ewidencja operacji nadzwyczajnych.

12. Zasady ustalenia wyniku finansowego.

13. Przykład całościowy ( od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia)

14. Zastosowanie informatyki w księgowości firmy (np. program Buchalter, Symfonia - podstawy, inne)

Cena 500 zł przy 5 osobach
Cena 400 zł powyżej 5 osób

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej