Kursy

Kursor

> Komputerowy podstawowy

Komputerowy podstawowy

Jeśli chcesz poznać podstawowe zagadnienia obsługi komputera i internetu przyjdź i zapisz się.

 

Zakres tematyczny obejmuje 80 godzin kursu:

- obsługa komputera PC

- obsługa urządzeń wejścia/ wyjścia

- konfiguracja i zarządzanie systemem Windows

- edytor tekstu MS-WORD

- arkusz kalkulacyjny EXCEL

- tworzenie baz danych

- internet

- adresowanie IP

- tworzenie poczty elektronicznej

 


Cena 850 zł przy 4 osobach
Cena 750 zł powyżej 4 osób

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej