Kursy

Kursor

> BHP

BHP
Celem 8 godzinnego szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.  
 
Materiał nauczania realizowany jest zgodnie z  Dz. U. z dnia 18.08.2004r. Ministra Gospodarki i Pracy
 
 Wszystkie szkolenia prowadzone są przy użyciu metod aktywnych.
 
W czasie pracy zależy nam na dużej aktywności uczestników, na ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów i praktycznym stosowaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności.
 
Cena kursu 100 zł (minimum grupa 5 osoby)

 ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej