Kursy

Kursor

> Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Warsztaty komunikacji interpersonalnej
Szkolenie jest swego rodzaju kompendium wiedzy o komunikacji i związanych z nią pułapkami. Pozwala zrozumieć, na czym polega precyzja przekazu, poznać wpływ mowy ciała i  wyrażanych emocji na jego skuteczność. Uczy asertywności i reakcji na agresywną krytykę. Poznając schemat procesu komunikacyjnego i odkrywając własne nawyki komunikacyjne, uczestnicy szkolenia uczą się świadomie wpływać na jakość osobistych kontaktów.
 
 
Zakres tematyczny 15 godzinnego  szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
 
1. Zrozumienie swoich relacji z grupą

2. Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi

3. Nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi

4. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze

5. Doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym

6. Poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem

7. Zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów

8. Rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.
 
 
Cena kursu 190 zł przy 5 osobach

Cena kursu 170 zł powyżej 5 osób


ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej