Kursy

Kursor

> Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja pracowników stanowi podstawowy element w strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Na naszym kursie nauczysz się wszystkiego co najważniejsze w pracy doradcy HR. Dowiesz się jak właściwie dobierać pracowników, ponieważ dokonywanie efektywnej selekcji to nie tylko wybór osoby z najlepszymi kwalifikacjami, ale przede wszystkim dopasowanie kandydata do stanowiska. Nauczymy Cię również jak przeprowadzić selekcja ze względu na dopasowanie do kultury organizacji oraz do istniejącego już zespołu. Poznasz tajniki rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 

Zakres tematyczny 15 - godzinnego szkolenia obejmuje:

1. Wprowadzenie do tematyki rekrutacji

2. Metody rekrutacji wewnętrznej

3. Etapy procesu rekrutacji zewnętrznej

4. Narzędzia pomocnicze w rekrutacji:

- opisy stanowisk pracy

- opisy kompetencyjne

5. Preselekcja - pierwszy wybór kandydatów

6. Organizacja spotkań rekrutacyjnych

7. Rozmowa kwalifikacyjna

- rodzaje pytań

- technika prowadzenia rozmów

- metoda Gordona

- technika lejka

- wywiad strukturyzowany

- wywiad sytuacyjno - epizodyczny

- wartość prognostyczna poszczególnych technik prowadzenia rozmów

- przygotowanie planu rozmowy

8. Podstawy komunikacji w rozmowach rekrutacyjnych

- technika aktywnego słuchania

- rozumienie języka ciała

- umiejętność sporządzania notatek z rozmów

9. Metody udzielania informacji zwrotnej

 Liczba miejsc ograniczona

Cena kursu 190 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej