Kursy

Kursor

> Język angielski dla średniozaawansowanych

Język angielski dla średniozaawansowanych

Zakres tematyczny obejmuje 100 godzin kursu:

 
- zapoznanie ze się z poziomem zaawansowania słuchaczy (na podstawie przeprowadzonego testu sprawdzającego lub rozmowy)

- połączone sprawności językowe

- konwersacje

- wypowiedź pisemna

- czytanie i słownictwo

- słuchanie i fonetyka
 
- gramatyka


Pracujemy na książkach:
In English Pre-Intermediate książka + ćwiczenia
 
 
Cena 800zł przy 4 osobach
Cena 750zł powyżej 4 osób

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej