Kursy

Kursor

> Sekretarsko-asystencki

Sekretarsko-asystencki

 Zakres tematyczny 36 godzin obejmuje:

1. Zasady organizacji biura i sekretariatu

2. Prawo pracy

3. Zagadnienia kultury i etyki zawodu

4. Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej

5. Komputeryzacja prac biurowych

 

Cena 500 zł - przy min.5 osobach, do ceny kursu należy doliczyć wpisowe

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej