Kursy

Kursor

> Język niemiecki dla opiekunów medycznych

Język niemiecki dla opiekunów medycznych
Kurs języka niemieckiego dla opiekunów medycznych przeznaczony jest dla osób zawodowo związanych z opieką medyczną, osób które zdobyły zawód opiekuna medycznego, a także dla osób chcących rozpocząć pracę opiekuna zagranicą.
Program kursu obejmuje:

Język niemiecki dla opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, personelu pielęgniarskiego

jako język zawodowy

PROGRAM KURSU

 

Ilość godzin: 30

Poziom: A2/B1

(z możliwością dopasowania stopnia trudności materiału do umiejętności uczestników)

 

Zakres tematyczny:

 - Zebranie materiału obejmującego poziom A1

- Personel medyczny – pierwsze kontakty; słuchanie i reakcje językowe

- Pomieszczenia na oddziale szpitalnym i ich rola – słownictwo. Ćwiczenia na mówienie

- Pacjent i jego najbliższe otoczenie; rzeczowniki złożone; ćwiczenia wymowy

- Części ciała, organy wewnętrzne – nazewnictwo niemieckie

- Nawiązanie kontaktu z pacjentem w komunikacji werbalnej;

- Badanie potrzeb i oczekiwań pacjenta. Budowa syntaktyczna różnych typów zdania.Ćwiczenia

- Obsługa pacjenta – budowanie precyzyjnych komunikatów i parafraza

- Budowanie komunikatów c.d. Dopełnienia w formie rzeczownika i zaimka osobowego.

- Zdania rozkazujące – budowa i zastosowanie w relacji – pacjent / personel med. 

- Przyimki z celownikiem i biernikiem. Okolicznik miejsca. Ćwiczenia

- Podsumowanie dotychczasowego materiału w formie gry planszowej pt. „Würfel-Klinik”

- Przygotowanie pacjenta do wizyty lekarskiej.

- Elementy komunikacji interpersonalnej (formułowanie poleceń, pytań, zbieranie słownictwa – ćwiczenia praktyczne na mówienie)

- Wywiad lekarski. Zalecenia lekarskie – pozyskiwanie fachowego słownictwa medycznego. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu

- Żywienie pacjenta. Rodzaje diet i przygotowywanie posiłków

- Wybrane jednostki chorobowe; nazywanie symptomów chorobowych – ćwiczenia na mówienie

PROMOCJA! WPISOWE 0 ZŁ !

CENA: 500 zł*

* mozliwość zapłaty w 2 ratach:

  I rata  - płatna w dniu rozpoczęcia kursu

  II rata - płatna w połowie lub na koniec trwania kursuZAPRASZAMY DO ZAPISU I SKORZYSTANIA Z TEJ ATRAKCYJNEJ OFERTY!

 Po  ukończonym  kursie wystawiamy  zaświadczenie  wydane  na  podstawie 
§ 6  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej