Kursy

Kursor

> Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zakres tematyczny 60 godzinnego kursu:

- Typy niepełnosprawności – charakterystyka – diagnoza
- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
- Potrzeby psychiczne i problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych
- Instytucjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym
- Organizacja czasu wolnego

CENA: 600zł

Kurs pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy medycznej, psychologicznej, społecznej, zawodowej, rodzinnej oraz środowiskowej. Ukończenie tego kursu pozwoli Ci na zdobycie kwalifikacji odpowiednich, by rozpocząć pracę w domu opieki dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach i stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych. Praca czeka na Ciebie również w ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym, a także w przedszkolach integracyjnych.

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej