Uprawnienia

Kursor
Uprawnienia Szkoły Publicznej

Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Decyzją Nr WO-RSN/UP-2/2008
Typ i rodzaj szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie, kształcąca w systemie zaocznym, w dwuletnim cyklu kształcenia ( 4 semestry).

Centrum Kształcenia Plejada Zawodowa Szkoła w Jeleniej Górze

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

Typ i rodzaj szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych na podbudowie gimnazjum kształcąca w systemie zaocznym.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018 - zadzwoń teraz 75/648 83 85 OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA  PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku zapisu do Szkoły Policealnej), - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (w przypadku zapisu do Liceum dla Dorosłych oraz Kwalifikacyjny Kurs zawodowy - Opiekun medyczny) - 2 zdjęcia (3 zdjęcia jeśli będzie wydawana legitymacja) - podanie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły) lub zgłoszenie przez internet - dowód osobisty do wglądu

więcej