Aktualności

Kursor

> Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń-luty 2018r.

09/04/2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Styczeń- Luty 2018r.

 

Uwaga słuchacze kierunków!!!

 

- BHP sem III

- Technik usług kosmetycznych sem II, IV

- Asystentka stomatologiczna sem II

- Technik farmaceutyczny sem IV

 

Do dnia 08. września 2017r. należy w sekretariacie szkoły złożyć deklaracje do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie który odbędzie się w styczeń- luty 2018r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej