Aktualności

Kursor

> Kurs kadrowo płacowy

09/26/2017

UWAGA KURS KADRY I PŁACE.
Termin rozpoczęcia kursu 5 listopada 2017.
Zapisy do 31 października 2017r. oraz opłata wpisowego w wysokości 50 złotych.
Zakres tematyczny kursu  50 godzin.
Zajęcia będą odbywać się w raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i w niedzielę.
CENA: 450 zł
Po ukończonym kursie wystawiamy zaświadczenie.
Zapisz się już teraz!

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej