Kierunki

Kursor

> Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży i Dorosłych CZESNE 0 ZŁ

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Liceum ogólnokształcace dla Dorosłych NAUKA BEZPŁATNA CZESNE O ZŁ

podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa, gimnazjum, szkoła podstawowa

Przedmioty :

- język polski

- język obcy

- matematyka

- historia

- biologia

- geografia

- fizyka

- chemia

- wiedza o społeczeństwie

- podstawy przedsiębiorczości

- informatyka

- przyroda

System: zaoczny.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej