Kierunki

Kursor

> Niepulbiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CZESNE 0 ZŁ

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych NAUKA BEZPŁATNA CZESNE O ZŁ

podbudowa programowa: szkoła podstawowa lub gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa

Przedmioty nauczana w 2 letnim lub  3-letnim cyklu kształcenia:

- język polski

- język obcy

- matematyka

- historia

- biologia

- geografia

- fizyka

-chemia

-wiedza o społeczeństwie

- podstawy przedsiębiorczości

- technologia informacyjna

System: zaoczny, wieczorowy

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej