Kierunki

Kursor

> Asystentka stomatologiczna nauka w 1 rok!!

 

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas trwania nauki: 1 rok - Bezpłatna nauka czesne 0 zł 

UWAGA OSTATNIA SZANSA NA UZYSKANIE ZAWODU W  1 ROK!

Nauczysz się m.in.przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych, przygotowywać pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne), asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych, pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.), obsługiwać sprzęt diagnostyczny (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczy (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdujący się w gabinecieprzechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne, narzędzia i sprzęt stosowany w gabinecie dentystycznym, prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznegokomunikować się z pacjentem

Przedmioty nauczane w 1 rocznym cyklu kształcenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Podstawy działalności gospodarczej

3. Język obcy zawodowy

4. Propeudeutyka zdrowia

5. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

6. Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

7. Organizacja ochrony zdrowia

8. Technologie informatyczne

9. Język migowy

10. Podstawy przedsiębiorczości

11. Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej

12. Działalność profilaktyczno-lecznicza

Praktyka zawodowa : sem I - 80 godzin sem II - 80 godzin

Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy odbywa się pod koniec drugiego semestru

Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średmin bez konieczności posiadania matury.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej