Kierunki

Kursor

> Technik dentystyczny (protetyk)

 

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

TECHNIK DENTYSTYCZNY (protetyk) pierwszy semestr czesne miesięczne 0 zł
Czas trwania nauki: 2,5 roku


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Protetyk może szukać pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej lub otworzyć prywatny gabinet. Od tego, którą drogę wybierze zależą też czas pracy i zarobki.

Przedmioty realizowane w 2,5-letnim cyklu kształcenia:

1. Anatomia

2. Materiały i technologie w technice dentystycznej

3. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej

4. Teoria techniki dentystycznej

5. Teoria ortodoncji

6. Podstawy etyki zawodowej

7. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

8. Promocja zdrowia i pierwsza pomoc

9. Technologie informatyczne

10. Jezyk obcy zawodowy

11. Język migowy

12. Podstwy przedsiębiorczości

13. Pracownia techniki dentystycznej

14. Pracownia techniki ortodontycznej

15. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji

Praktyka zawodowa: sem IV-80 godzin sem V-80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy odbywa się pod koniec V semestru

*

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej