Kierunki

Kursor

> Higienistka stomatologiczna

 

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - pierwszy semestr czesne miesięczne 0 zł.

Charakterystyka zawodu: prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty samodzielne wykonywanie badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę przygotowanie gabinetu i organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysta zgodnie z zasadami ergonomii wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego komunikowanie się z pacjentem bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych

Możliwe miejsca pracy to: Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prowadzonych przez prywatne i publiczne jednostki różnych specjalności stomatologicznych

Przedmioty nauczane w 2-letnim cyklu kształcenia:

1.Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

2. Stany zagrożenia życia i zdrowia

3. Język migowy

4. Język obcy zawodowy

5. Komunikacja personalna i społeczna

6. Propedeutyka stomatologiczna

7. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

8. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

9. Podstawy przedsiębiorczości

10. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

11. Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Praktyka zawodowa: sem III-80 godzin sem IV-80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia odbywa się pod koniec IV semestru.

 

 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej