Kierunki

Kursor

> Technik ochrony fizycznej osób i mienia

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia NAUKA BEZPŁATNA CZESNE 0 ZŁ


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego.

Praca: agencje ochrony fizycznej osób i mienia, agencje detektywistyczne itp.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy prawne wykonywania zadań ochrony
- organizacja ochrony osób i mienia
- ochrona obiektu i techniczne środki zabezpiecznia osób i mienia
- ochrona imprez masowych
- organizacja ochrony konwoju
- ochrona osób
- techniki samoobrony i interwencji
- podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania
- podstawy prawa
- podstawy psychologii i socjologii pracy
- wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki
- etyka zawodowa
- ratownictwo
- wyszkolenia strzeleckie
- usługi detektywistyczne

 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Ochrona osób i mienia odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej