Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

TECHNIK MASAŻYSTA-Nauka za darmo!!
 

Technik masażysta: wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych. Absowent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem różych form i technik masażu

Praca: przychodnie rehabilitacyjne, szpitale, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, SPA, kluby sportowe itp.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- podstawy przedsiębiorczości

- organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy w ochronie zdrowia

- podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

- pierwsza pomoc w zagrożeniach życia człowieka

- język migowy

- teoretyczne podstawy masażu

- anatomia z fizjologią

- zarys fizjoterapii

- zagadnienia kliniczne w masażu

- masaż

- fizjoterapia

- anatonia topograficzna

Praktyka zawodowa: sem II 60 godzin sem IV 60 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się pod koniec IV semestru

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej