Kierunki

Kursor

> Technik rachunkowości

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik rachunkowości NAUKA BEZPŁATNA CZESNE 0 ZŁ


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury.

Technik rachunkowości: prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Praca:  zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe, banki. Może pracować jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1.Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej.

2. Język obcy w rachunkowości.

3. Rachunkowość finansowa.

4. Wynagrodzenia i podatki.

5. Biuro rachunkowe.

6. Dokumentacja biurowa.

7. Biuro wynagrodzeń i podatków.

8. Podstawy przedsiębiorczości.

9. Praktyka zawodowa - 4 tygodnie (160 godz.)

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Prowadzenie rachunkowości odbywa się pod koniec drugiego  semestru. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej