Kierunki

Kursor

> Technik informatyk

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik informatyk NAUKA BEAZPŁATNA CZESNE O ZŁ


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Technik informatyk: zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Praca:  Informatyków potrzebują firmy z każdej branży

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:


- podstwy przedsiębiorczosci

- systemy operacyjne

- urządzenia techniki komputerowej

- sieci komputerowe

- witryny i aplikacje komputerowe

- systemy baz danych

- działalność gospodarcza w branży informatycznej

- język angielski zwodowy w branży informatycznej

- diagnostyka i naprawa urządzeń techniki kompuerowej

- administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

- projektowanie i montaż  lokalnych sieci komputerowych

- administracja bazami danych

- programowanie aplikacji internetowych

Praktyka zawodowa: sem III-160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń preferencyjnych odbywa się pod koniec drugiego semestru. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami odbywa się pod koniec trzeciego semestru. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej