Kierunki

Kursor

> Technik usług kosmetycznych

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik usług kosmetycznych NAUKA BEZPŁATNA CZESNE 0 ZŁ


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Technik usług kosmetycznych: absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Praca: Zawód stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Zawód  daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, które wśród najlepszych absolwentów tego właśnie kierunku poszukują kadry. Od 1990 roku rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej dynamicznych w Polsce i na świecie.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:


- podstawy przedsiębiorczości

- działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

- język obcy w kosmetyce

- podstawy anatomiczno-dermatologiczne

- kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

- kosmetyka pielęgnacyjna i upiększajaca dłoni, stóp i ciała

- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy szyi i dekoltu

- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

Praktyka zawodowa: sem II-80 godzin sem IV 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy odbywa się pod koniec drugiego semestru. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp odbywa się pod koniec czwartego semestru.

ZAPEWNIAMY BEZŁATNE profesjonalne kosmetyki !!!

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej