Kierunki

Kursor

> Technik usług fryzjerskich kwalifikacyjny kurs zawodowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika usług fryzjerskich. Ukończenie tego kursu umozliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgowa komisję egzaminacyjną.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: zabiegów pielęgnacyjnych włosów, zabiegów chemicznych włosów, strzyżenia włosów, stylizacji fryzur, projektów fryzur

Praca: zakłady i salony fryzjerskie, teatrach, filharmoniach, wytwórniach filmowych, stacjach telewizyjnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym w 2-letnim cyklu nauczania:

1. Podstawy fryzjerstwa.

2. Techniki fryzjerskie.

3. Wizualizacja wizerunku.

4. Organizacja salonu fryzjerskiego.

5. Język obcy we fryzjerstwie.

6. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur.

7. Wizualizacja we fryzjerstwie.

Praktyka zawodowa:4 tygodnie (160 godz.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich odbywa się pod koniec trzeciego semestru. Projektowanie fryzur odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Cena 150 zł miesięcznie

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej