Kierunki

Kursor

> Asystent osoby niepełnosprawnej nauka w 1 rok!

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- NAUKA BEZPŁATNA CZESNE O ZŁ

Do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim bez obowiązku posiadania matury

Asystent osoby niepełnosprawnej: zaspokaja potrzeby biopsychospołeczne osoby niepełnosprawnej poprzez pobudzanie jej aktywności, podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pełni rolę reprezentanta osoby niepełnosprawnej, diagnozuje oraz dąży do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, zajmuje się jego rehabilitacją.

Praca: środowisko domowe i otoczenie osoby niepełnosprawnej, placówki, instytucje rehabilitacyjne, fundacje, stowarzyszenia pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, domy opieki społecznej, pracownie terapii zajęciowej it.p.

Przedmioty nauczania w 1-rocznym cyklu kształcenia:

- podstawy przedsiębiorczości

- język obcy zawodowy

- wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

- elementy anatomii i patoligii człowieka

- opieka i pielęgnacja człowieka

- język migowy

- organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

- umiejętnosci opiekuńcze

- terapia zajęciowa i aktywizacja

Praktyka zawodowa:  sem I- 160 godzin sem II-160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Do zapisu do liceum:- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty Do zapisu do szkoły policealnej: - świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury- podanie/ kwestionariusz osobowy- dowód osobisty

więcej