Kursy

Kursor

> Kadrowo-płacowy

Kadrowo-płacowy

Uczestnicy kursu  podczas zajęć poznają zasady prowadzenia spraw pracowniczych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas kursu omówione zostaną kwestie płac oraz program PŁATNIK.

 

Zakres tematyczny 45  godzinnego  kursu obejmuje:

1. Podstawy prawne zawieranie umów o pracę

2. Organizacja pracy działu personalnego

3. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej

4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:

5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym

6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS

7. Obsługa programu "Płatnik"

 Cena 400 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET