Kursy

Kursor

> Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych

Szkolenie jest swego rodzaju kompendium wiedzy o komunikacji i związanych z nią pułapkami. Pozwala zrozumieć, na czym polega precyzja przekazu, poznać wpływ mowy ciała i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Uczy asertywności i reakcji na agresywną krytykę. Poznając schemat procesu komunikacyjnego i odkrywając własne nawyki komunikacyjne, uczestnicy szkolenia uczą się świadomie wpływać na jakość osobistych kontaktów.

Zakres tematyczny 15 godzinnego  szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zrozumienie swoich relacji z grupą
2. Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi
3. Nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi
4. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze
5. Doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym
6. Poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem
7. Zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów
8. Rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

Cena: 200 zł

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET