Rekrutacja

Kursor

> Rekrutacja

04/10/2017

DO ZAPISU DO SZKOŁY NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Do zapisu do liceum:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
- podanie/ kwestionariusz osobowy 
- dowód osobisty

Do zapisu do szkoły policealnej:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej -nie musisz mieć matury
- podanie/ kwestionariusz osobowy
- dowód osobisty

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET !!!

POMYŚL O SOBIE - NIE PRZEGAP SZANSY!!

TERMINY NABORU:
- do 30 września

 - do 15 lutego

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT NABORU ZASIĘGNIECIE PAŃSTWO W DZIALE "SZKOŁY" ORAZ W KAŻDEJ Z NASZYCH PLACÓWEK, KTÓRYCH ADRESY I NR TEL. PODANE SĄ W WYŻEJ WYMIENIONYM DZIALE

Dodatkowo w monencie rozpoczęcia zajęć potrzebne będą 3 zdjęcia a w przypadku szkoły policealnej zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu-szkoła wystawia skierowania na w/w badania