Aktualności

Kursor

> Kwalifikacyjny kurs dla opiekuna medycznego

02/10/2017

Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny.

Kurs kończy się państwowym egzaminem zawodowym OKE.

Teraz nauka może trwać tylko 1 semestr, zajęcia w formie zaocznej dostosowane do potrzeb słuchaczy kursu.

Zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym , zawodowym 


Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale