Kierunki

Kursor

> Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

OKRES NAUCZANIA - 2 semestry (w systemie zaocznym)

Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania następujących zadań zawodowych:

kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji

przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń

przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji

prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej