Kierunki

Kursor

> Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania w 1,5- rocznym cyklu kształcenia:
- podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
- techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
- podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
- toksykologia
- podstawy ergonomii i fizjologii pracy
- podstawy psychologii i socjologii
- prawna ochrona pracy
- techniczne bezpieczeństwo pracy
- analiza i ocena zagrożeń
- szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
- ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
- użytkowanie komputera
- podstawy przedsiębiorczości
- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowa (4 tygodnie)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej