Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

Technik masażysta

Masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem różnych form i technik masażu.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- podstawy przedsiębiorczości

- BHP

- podstawy działalności gospodarczej

- język obcy zawodowy

- podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

- pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia

- propedeutyka zdrowia

- organizacja ochrony zdrowia

- język migowy

- technologie informatyczne

- teoretyczne podstawy masażu

- anatomia z fizjologią

- zarys fizjoterapii

- wybrane zagadnienia kliniczne

- pracownia masażu

- diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

- metodyka masażu sportowego

- metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego

- organizacja i stosowanie masażu leczniczego

- praktyka zawodowaPraca: przychodnie rehabilitacyjne, szpitale, gabinety odnowy biologicznej, sanatoria, SPA, kluby sportowe itp.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej