Kierunki

Kursor

> Opiekunka dziecięca- OSTATNI NABÓR

Opiekunka dziecięca- OSTATNI NABÓR

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Forma: wieczorowo  (zajęcia 2x w tygodniu)
Podbudowa: Ukończona szkoła średnia

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe

Atrakcyjna praca dla osób w każdym wieku!

 

U nas nauczysz się:

wychowania dziecka, pielęgnowania dziecka, wychowania technicznego i plastycznego, zabaw stymulujących, pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw przedsiębiorczości.

 

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- BHP

- podstawy działalności gospodarczej

- język obcy

- organizacja ochrony zdrowia

- podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

- język migowy

- technologia informacyjna

- podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

- teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

- teoretyczne podstawy wychowania dziecka

- teoria wychowania muzycznego i artystycznego

- pracownia pielęgnacji dziecka

- pracownia wychowania dziecka

- wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę

- wychowanie artystyczne dziecka

- opieka nad dzieckiem

- podstawy przedsiębiorczości

- praktyka zawodowa

Absolwenci  mogą pracować w:

 żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej