Kursy

Kursor

> Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zakres 12-godzinnego szkolenia obejmuje nastepujace zagadnienia:

1. Budowa ciała i jego funkcje

2. Badania i reanimacja chorego

3. Urazy

4. Opieka medyczna nad uratowanymi osobami

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub zycia  z zakresu podstawowych czynności udzielenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń oraz demonstracji

CENA  PROMOCYJNA 130 zł

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej