Kursy

Kursor

> Kadrowo-płacowy

Kadrowo-płacowy

Uczestnicy kursu  podczas zajęć poznają zasady prowadzenia spraw pracowniczych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas kursu omówione zostaną kwestie płac oraz program koputerowego, kadrowego.

Zakres tematyczny 50 godzinnego  kursu obejmuje:

1. Podstawy prawne zawieranie umów o pracę:

2. Organizacja pracy działu personalnego

3. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej

4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:

5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym

6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

  z ZUS

7. Obsługa programu "Płatnik"

 

Cena 500 zł - PROMOCYJNA CENA 400 zł

kurs organizujemy przy min. 8 osobach

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej