Kursy

Kursor

> Sekretarsko-asystencki

Sekretarsko-asystencki

Celem kursu jest poznanie zasad sprawnej organizacji pracy w biurze, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz redagowania pism.

Zakres tematyczny 36 godzin obejmuje:

 

1. Zasady organizacji biura i sekretariatu

2. Prawo pracy

3. Zagadnienia kultury i etyki zawodu

4. Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej

5. Komputeryzacja prac biurowych

 

CENA PROMOCYJNA 350 - przy min. 6 osobach

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej