Rekrutacja

Kursor

> Rekrutacja

06/22/2018

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WYMAGANE DOKUMENTY

- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- 1 zdjęcie
- ksero dowodu osobistego
- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła)

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.


O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

 

                                                                                    ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET!!!

ZAPEWNIAMY:

 - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną


- wysoką jakość kształcenia


- profesjonalne pomoce dydaktyczne

- praktyki zawodowe

 

A także:
- wydajemy legitymacje szkolne i indeksy

                                                                                             Z A P R A S Z A M Y !!!