Uprawnienia

Kursor
Uprawnienia szkoły publicznej

Dnia 3.09.2007 pod nr 51A zostało zapisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" szkoła policealna dla dorosłych.

Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM"posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANE DOKUMENTY - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 1 zdjęcie- ksero dowodu osobistego- podanie o przyjęcie do szkoły  (dostępne w sekretariacie szkoły)- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia praktyki zawodowej (skierowanie na badanie wydaje szkoła przed podjęciem praktyk )

więcej