Aktualności

Kursor

> Godziny otwarcia sekretariatu w okresie wakacyjnym

07/06/2017

Godziny otwarcia sekretariatu w okresie wakacyjnym:

poniedziałek- czwartek: 9.00-17.00

piątek:  9.00-15.00

Zapraszamy :)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej