Aktualności

Kursor

> Rada Pedagogiczna

08/21/2017

Rada Pedagogiczna: dla nauczycieli kierunków medycznych odbędzie się 27 lutego 2018  o godz.17.00

                                   dla nauczycieli LO i Szkoły policealnej niemedycznej  02 lutego 2018 wg. planu zajęć - BAGIENNA 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej