Aktualności

Kursor

> FERIE ZIMOWE

01/11/2018

FERIE ZIMOWE 2018

OD 15 LUTEGO DO 25 LUTEGO 2018 r

Godziny Otwarcia Sekretariatu

Poniedziałek - czwartek  9:00 -17:00

Piątek 9:00 - 15.00

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej