Aktualności

Kursor

> WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

03/13/2018

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  

Uprzejmie informujemy, że

w dniach od 29.03.2018 r. do 04.04.2018 r.

Szkoła będzie nieczynna 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

OSOBY CHĘTNE DO POBIERANIA NAUKI W CENTRUM KSZTAŁCENIA "Plejada" PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - 4 zdjęcia - podanie/ kwestionariusz osobowy - ksero dowodu osobistego (na miejscu)

więcej