Kierunki

Kursor

> Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET    

Czas trwania nauki: 2 lata

System: stacjonarny dzienny

Technik farmaceutyczny – osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym. Technik farmaceutyczny wykonuje także prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

Kształcenie:

Obok przedmiotów zawodowych, takich jak: technologia postaci leku, chemia leków, farmakologia, farmakognozja, analiza leków, słuchacze zdobywają wiedzę na wykładach m.in. z anatomii, fizjologii, mikrobiologii, zdrowia publicznego, psychologii. Naukę teorii uzupełniają zajęcia laboratoryjne prowadzone w pracowniach technologii postaci leku, analizy leków i farmakognozji. Podczas nauki przyszli technicy farmaceutyczni odbywają praktyki zawodowe w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych oraz hurtowniach farmaceutycznych.

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia;

-  wychowanie fizyczne

- działalność gospodarcza w ocgronie zdrowia

- język obcy w branzy farmaceutycznej- angielski

- podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy

- organizacja ochrony zdrowia

- język migowy

- komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

- technologia postaci leków

- farmakologia

- analiza leków

- farmakognozja

- podstawy przedsiębiorczości 

- technika sporządzania leków

- analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych

- badania tożsamości surowców naturalnych

- świadczenia farmaceutyczne- zajęcia praktyczne

- praktyki zawodowe