Kierunki

Kursor

> Technik organizacji reklamy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik organizacji reklamy
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Charakterystyka zawodu: organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawniczej, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediow, pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi oraz mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa.

Praca: agencje reklamowe, agencje reklamy środków masowego przekazu, agencje public relations, działy marketingu, działy reklamy przedsiębiorstw, studia graficzne i produkcyjne

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy ekonomii
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
- marketing
- elementy towaroznawstwa
- public relations
- organizacja reklamy
- psychologia reklamy
- prawo, etyka i kultura zawodowa
- język angielski
- rysunek i liternictwo
- historia sztuki i reklamy
- pracownia technik reklamy
- grafika komputerowa
- techniki poligraficzne
- fotografia reklamowa
- zajęcia specjalizujące
- praktyka zawodowa (8 tygodni)

System: zaoczny,wieczorowy
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak